Sao Xanh Audio:

Địa chỉ giao dịch: 23 Cầu Giấy Hà Nội

Địa chỉ cơ sở:  Xuân Đỉnh: Tầng 7, Chung Cư 789, Xuân Đỉnh,Hà Nội, Việt Nam 

Hotline: 0977.934.8000797.669.333

Email: saoxanhaudio@gmail.com